WYG International part of the WYG group 

creative minds safehands

Energetyka, ropa i gaz

 

Dział energii w WYG International został stworzony w związku z realizacją usług doradztwa technicznego na rzecz budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Dział rozpoczął funkcjonowanie w 2014 roku. W zespole pracują inżynierowie i specjaliści z zakresu wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej a także esperci z obszaru inwestycji w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego. Pracownicy działu energii posiadają doświadczenia na polskim i zagranicznym rynku inwestycyjnym energii elektrycznej i paliw.

 

Energetyka

 

WYG International świadczy od 2014 roku usługi doradztwa technicznego dla projektu budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Zakres usług dla tej inwestycji obejmuje: opracowanie Planu koordynacji infrastruktury krajowej, Planu pozyskania niezbędnych pozwoleń i zezwoleń, Studiów transportu i zakwaterowania, Studium tras sieci elektroenergetycznych niezbędnych dla przyłączenia elektrowni do KSE, Studium źródeł i sposobów zapewnienia wody chłodzącej dla systemów technologicznych elektrowni oraz wsparcie przy opracowaniu dokumentów wymaganych w procesie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Usługi realizowane są na podstawie umowy z AMEC Foster Wheeler i na rzecz PGE EJ 1 Sp. z o.o., która jest inwestorem dla tego przedsięwzięcia.

 

Dział energii realizuje ponadto usługi doradcze dla rozbudowy krajowej sieci elektroenergetycznej oraz przyłączenia do niej nowych jednostek wytwórczych współpracując z polskimi biurami projektowymi, które opracowują dokumentację techniczną dla realizowanych w tym obszarze projektów.

 

Przygotowujemy się także do świadczenia nowych usług, w tym związanych z wymaganiami nowej Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r. Nasi specjaliści mogą już teraz współuczestniczyć w realizacji audytów energetycznych wybranych układów technologicznych.

 

Ropa i gaz

 

Pracownicy działu energii brali udział w realizacji szeregu projektów dla sektora inwestycyjnego ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym między innymi: budowa terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, budowa polskiego odcinka gazociągu Yamal-Europa zachodnia, budowa systemu rurociągów do przesyłu ropy naftowej Baku-Tbilisi-Ceyhan. Dział energii oferuje usługi doradztwa technicznego i inwestycyjnego dla sektora ropy i gazu zarówno w okresie planowania i przygotowania projektu jak i jego realizacji.

 

Nasza oferta

 

Doradzamy i wspomagamy Inwestorów, Generalnych Wykonawców i inne podmioty działające w sektorze energetyki, ropy naftowej i gazu ziemnego w zakresie:

 

• analiz lokalizacyjnych,

• studiów wykonalności,

• weryfikacji dokumentacji inwestycyjnej,

• opracowania planów pozyskiwania zezwoleń i pozwoleń,

• opracowania harmonogramów i budzetów inwestycji,

• planowania budowy niezbędnej infrastruktury technicznej i usługowej dla realizacji przedsięwzięcia,

• i w innych podobnych zagadnieniach niezbędnych dla przygotowania i realizacji inwestycji.

Obszary/Obszary branżowe/Energrtyka 

 

Obszary branżowe

 

 

Obszary funkcjonalne

 

 

ŚRODOWISKO

 

 

INFRASTRUKTURA

TRANSPORTOWA

 

 

INSTALACJE

SANITARNE

 

 

ARCH&GIS

 

 

PMO