WYG International part of the WYG group 

creative minds safehands

PMO

 

Rozwijające się organizacje prędzej czy później napotykają na problem zarządzania większą ilością projektów. Skuteczne zarządzanie nimi nie jest jednak możliwe bez uruchomienia PMO, czyli Biura Zarządzania Projektami. Kontroluje i koordynuje ono realizację projektów w organizacji, pozwalając na podniesienie ich jakości, terminowości, a także ograniczenie pracochłonności i kosztów.m.

 

Biuro Zarządzania Projektami

 

Centralna jednostka integrująca i gwarantująca:

 

1) Raportowanie statusu projektów;

2) Wdrożenie i rozwój metodyki zarządzania projektami;

3) Ciągłe monitorowanie i kontrolę projektów;

4) Rozwój kompetencji oraz dostarczanie szkoleń dla kadry menedżerskiej

 

Głównym zadaniem BZP jest kontrola prawidłowości zarządzania projektem, terminowości, identyfikacji możliwych ryzyk oraz adekwatności działań podejmowanych przez kierownika projektu w odniesieniu do jego aktualnego statusu.

Procedury Project Governance wspomagają efektywną organizację pracy oraz kontrolę kamieni milowych projektu.

 

Zintegrowane Harmonogramy Projektów - Zarządzanie realizacją, zasobami, ryzykiem, ścieżką krytyczną

 

Wdrożenie metodyki Zarządzania Projektami zgodnej ze światowymi standardami PMBOK:

 

1) Zarządzanie harmonogramami projektów.

2) Wdrożenie polityki zarządzania ryzykiem na projektach

3) Wdrożenie procesu zarządzania zmianą na projektach

4) Wdrożenie procesu zarządzania zmianą na projektach

5) Integracja procesów przepływu informacji

6) Wdrożenie narzędzia umożliwiającego priorytetyzacje zadań

7) Zarządzanie i kontrola Łańcucha dostawców.

Obszary/Obszary branżowe/PMO 

 

Obszary branżowe

 

 

Obszary funkcjonalne

 

 

ŚRODOWISKO

 

 

INFRASTRUKTURA

TRANSPORTOWA

 

ENERGETYKA

ROPA

GAZ

 

 

ARCH&GIS

 

 

ENERGETYKA

ROPA

GAZ