WYG International part of the WYG group 

creative minds safehands

 

 

Projektowanie

Usługi

Usługi doradcze

 

● Analizy techniczne, ekspertyzy

● Analiza dokumentacji inwestycyjnej

● Doradztwo i analizy w zakresie realizacji inwestycji

● Udział w ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko, definiowanie emisji do otoczenia

● Świadczenie usługi doradztwa technicznego dla rozwoju infrastruktury niezbędnej dla przedsięwzięć inwestycyjnych

● Opracowanie planów pozwoleń i zezwoleń L&P

● Opracowywanie wniosków o wydanie decyzji związanych ze środowiskiem podczas całego cyklu trwania projektu

● Opracowania analityczno-prognostyczne

 

BIN

TRS

MOD

RAI

ENG

 

Projektowanie  

BIN

TRS

MOD

RAI

ENG

Zarządzanie

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - usługa „Project Managera”

 

 

Doradztwo i

opiniowanie

 

 

Analizy

 

Wsparcie uzyskiwania

pozwoleń