gbplmail

WYG organizuje wizytę studyjną dla bułgarskiego Ministerstwa Gospodarki, Energii i Turystyki

W marcu 2014 firma WYG International zorganizowała wizytę studyjną dla przedstawicieli bułgarskiego Ministerstwa Gospodarki, Energii i Turystyki, reprezentujących Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Konkurencyjność.

Celem wizyty było poznanie polskich dobrych praktyk w realizacji projektów w ramach programu Innowacyjna Gospodarka perspektywy 2007-2013, przyjętego kierunku działań związanych z przygotowaniem Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój” na lata 2014-2020 oraz pomoc w kompleksowym zaplanowaniu budowy pierwszego parku technologicznego w Bułgarii.

Delegacja odwiedziła PSDB Sp. z o.o., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie.

Polskie doświadczenia stanowiły cenne źródło wiedzy i okazały się bardzo pomocne dla bułgarskich urzędników, którzy aktualnie opracowują program operacyjny dotyczący konkurencyjności i innowacyjności.

Wnioski z polskich doświadczeń znajdą wkrótce zastosowanie w bułgarskiej gospodarce.

projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa