gbplmail

Kolejna publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej

W Forum Biznesu, dodatku DGP, w dniu 28.03.2014 r. ukazał się artykuł dotyczący nowych usług HR grupy WYG.

http://forumbiznesu.pl/admin/zalaczniki/FORUM%2003.2014%20(Strona%2001).pdf

projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa