gbplmail

WYG International Sp. z o.o. uprzejmie informuje o naborze na bezpłatne szkoleniu z zakresu obsługi narzędzia prognozowania zatrudnienia dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia

WYG International Sp. z o.o. uprzejmie informuje o naborze na bezpłatne szkoleniu z zakresu obsługi narzędzia prognozowania zatrudnienia dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, opracowanego w ramach projektu pn. „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” (w ramach PO KL, Priorytet I Zatrudnienie  i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy).

Pobierz: Załączniki

Zaproszenie

 

 

Pismo Ministerstwo_Pracy_Polityki_Spolecznej

projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa