gbplmail

Polscy nauczyciele i uczniowie szkół zawodowych w niemieckich przedsiębiorstwach i specjalistycznych ośrodkach szkoleniowych

WYG zakończył realizację praktyk i staży zagranicznych dla uczniów i nauczycieli z polskich szkół zawodowych i techników. W tegorocznej letniej edycji szkoleń zagranicznych mających na celu podniesienie kompetencji praktycznych wzięli udział uczestnicy z branż: handlowo-reklamowej, budowlanej, maszynowej, turystycznej i spożywczej. Łącznie przeszkolono 380 nauczycieli i 100 uczniów, którzy zaznajomili się z niemieckim systemem kształcenia dualnego podczas tygodniowej praktyki w przedsiębiorstwach i specjalistycznych ośrodkach szkoleniowych w kilkunastu miejscowościach Brandenburgii.

projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa