gbplmail

Na zlecenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu WYG International realizuje szkolenia zagraniczne w krajach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii

Szkolenia są organizowane w ramach projektu „Klucz do uczenia II edycja – profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji”, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Projekt obejmuje przeszkolenie 200 nauczycieli regionu kujawsko-pomorskiego, oferując uczestnikom warsztaty oraz szkolenia zagraniczne.

Efektem projektu będzie również wydanie specjalnej edycji publikacji „UczMy”, zawierającej dobre praktyki z odwiedzanych krajów i instytucji.

Rekrutacja uczestników dostępna jest na stronie projektu www.kluczdouczenia2.pl

projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa