gbplmail

Lista aktualności

WYG International Sp. z o.o. uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru do udziału w bezpłatnym szkoleniu z obsługi narzędzia prognozowania zatrudnienia

WYG International Sp. z o.o. uprzejmie informuje o rozpoczęciu naborudo udziału w bezpłatnym szkoleniu z obsługi narzędzia prognozowania zatrudnienia, opracowanego w ramach projektu pn. „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” (w ramach PO KL, Priorytet I Zatrudnienie  i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy). Szkolenia adresowane są  dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i Urzędów Marszałkowskich.


Załączniki PUP

Załączniki UM

WYG International Sp. z o.o. informuje o wystąpieniu z prośbą o wskazanie 10 pracowników Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (w szczególności Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz) do udziału w szkoleniu

WYG International Sp. z o.o.  informuje o wystąpieniu z prośbą o wskazanie 10 pracowników Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (w szczególności Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz) do udziału w szkoleniu z zakresu obsługi narzędzia prognozowania zatrudnienia dla pracowników Publicznych Służb, opracowanego w ramach projektu pn. „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” (w ramach PO KL, Priorytet I Zatrudnienie  i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy).
 

 

Pobierz pismo

WYG International Sp. z o.o. uprzejmie informuje o naborze na bezpłatne szkoleniu z zakresu obsługi narzędzia prognozowania zatrudnienia dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia

WYG International Sp. z o.o. uprzejmie informuje o naborze na bezpłatne szkoleniu z zakresu obsługi narzędzia prognozowania zatrudnienia dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, opracowanego w ramach projektu pn. „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” (w ramach PO KL, Priorytet I Zatrudnienie  i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy).

Pobierz: Załączniki

Zaproszenie

 

 

Pismo Ministerstwo_Pracy_Polityki_Spolecznej

Kolejna publikacja w Dzienniku Gazecie Prawnej

W Forum Biznesu, dodatku DGP, w dniu 28.03.2014 r. ukazał się artykuł dotyczący nowych usług HR grupy WYG.

http://forumbiznesu.pl/admin/zalaczniki/FORUM%2003.2014%20(Strona%2001).pdf

WYG organizuje wizytę studyjną dla bułgarskiego Ministerstwa Gospodarki, Energii i Turystyki

W marcu 2014 firma WYG International zorganizowała wizytę studyjną dla przedstawicieli bułgarskiego Ministerstwa Gospodarki, Energii i Turystyki, reprezentujących Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Konkurencyjność.

Celem wizyty było poznanie polskich dobrych praktyk w realizacji projektów w ramach programu Innowacyjna Gospodarka perspektywy 2007-2013, przyjętego kierunku działań związanych z przygotowaniem Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój” na lata 2014-2020 oraz pomoc w kompleksowym zaplanowaniu budowy pierwszego parku technologicznego w Bułgarii.

Delegacja odwiedziła PSDB Sp. z o.o., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie.

Polskie doświadczenia stanowiły cenne źródło wiedzy i okazały się bardzo pomocne dla bułgarskich urzędników, którzy aktualnie opracowują program operacyjny dotyczący konkurencyjności i innowacyjności.

Wnioski z polskich doświadczeń znajdą wkrótce zastosowanie w bułgarskiej gospodarce.

Strategiczne partnerstwo dla rozwoju projektów w obszarze energetyki jądrowej

W grudniu 2013 roku firmy WYG International sp. z o.o., AMEC Nuclear UK Limited oraz Politechnika Warszawska podpisały trójstronne porozumienie w zakresie nawiązania ściślej współpracy między podmiotami przy realizacji przedsięwzięć w obszarze energetyki jądrowej.

Inicjatywa jest związana z rządowym Programem Polskiej Energetyki Jądrowej i planem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, wdrażanym przez spółkę PGE EJ1.

Politechnika Warszawska to najbardziej prestiżowa uczelnia techniczna w Polsce, kształcąca na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa inżynierów o unikatowej specjalizacji w Polsce - Energetyka Jądrowa. AMEC jest wiodącą firmą doradczą na świecie w zakresie realizacji projektów jądrowych.

Współpraca między podmiotami obejmie planowanie i wdrożenie wspólnych inicjatyw służących rozwojowi kadr oraz realizacji doradczych projektów nuklearnych. Łącząc wiedzę i doświadczenie wszystkich podmiotów, strony porozumienia będą realizować projekty badawcze, edukacyjne i szkoleniowe w zakresie zastosowania wiedzy naukowo-technicznej w dziedzinie energii jądrowej. Zaplanowano wspólne seminaria, warsztaty oraz wykłady.

Zgodnie z porozumieniem, firmy AMEC i WYG będą wspierane przez ośrodki badawcze Wydziału Mechanicznego Energetyki i LotnictwaPolitechniki Warszawskiej przy nawiązaniu współpracy biznesowej z innymi uczelniami i instytucjami badawczymi w Polsce.

Planowana w ramach porozumienia wymiana kadr obejmie z jednej strony możliwość podjęcia pracy przez studentów studiów podyplomowych, doktoranckich lub nauczycieli akademickich PW przy realizacji projektów w obszarze energetyki jądrowej w biurach AMEC lub WYG, a równocześnie możliwość skorzystania przez uczelnię z wiedzy ekspertów doradztwa inżynieryjnego, czy zarządzania projektami na rynku energetyki. Dodatkowo, w ramach porozumienia Politechnika Warszawska wspierać będzie działania rekrutacyjne prowadzone przez AMEC lub WYG na wydziałach uczelni w celu pozyskania potrzebnych specjalistów.

Współpraca między podmiotami trwać będzie najbliższe 3 lata.

projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa