gbplmail

Lista aktualności

Kończymy prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Gościno

Precyzyjność i profesjonalizm wykonania zamówienia tkwi w bogatym doświadczeniu zespołu ekspertów Departamentu Planowania i Strategii. Nasza fachowość została po raz wtóry dostrzeżona przez władze samorządowe Miasta Gościno, które powierzyły nam opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gościno na lata 2011-2020.

Czytaj więcej...

Kolej na lotnisko czyli analiza porównawcza wariantów połączenia kolejowego centrum Wrocławia z portem lotniczym

Po raz kolejny WYG International, na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, przygotowuje analizę projektu kluczowego dla wrocławskiego obszaru metropolitalnego.

Czytaj więcej...

Firma WYG International znów skutecznie pozyskała fundusze europejskie dla inwestycji drogowej, tym razem dla obwodnicy Końskich

W dniu 7 czerwca 2011 r. pomiędzy Polską Agencją Przedsiębiorczości, a województwem świętokrzyskim podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728”...

Czytaj więcej...

Miasto Białystok po raz kolejny powierzyło nam wykonanie studium wykonalności z zakresu infrastruktury transportu publicznego.

WYG International przygotuje dokument oceniający warianty usprawnienia systemu transportu publicznego na jednej z najważniejszych arterii w mieście – ulicy Piłsudskiego.

Czytaj więcej...

Studium wykonalności dla zadania pn: Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 Wrocław – Świdnica i 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto.

Eksperci WYG International otrzymali kolejne zlecenie na opracowanie studium wykonalności z zakresu infrastruktury transportowej.

Czytaj więcej...

projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa