gbplmail

Lista aktualności

WYG International i WYG Consulting pracują nad studium wykonalności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Spółki grupy WYG podpisały umowę na Opracowanie studium wykonalności dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice. Powstanie MOF stanowi szansą na rozwój inwestycyjny regionu. Opracowanie będzie zawierać analizę możliwości powstania terenów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą umożliwiającą ich uzbrojenie. Interdyscyplinarne prace nad studium rozpoczęli specjaliści  działu drogowego, kolejowego oraz ekonomiczno-finansowego.

Dokument będzie opracowany do połowy września br.

WYG zawija do trójmiejskich portów morskich - po kolei…

Tegoroczna wiosna przyniosła nie tylko piękną pogodę, ale również dwie prestiżowe umowy dla WYG International, o sumarycznej wartości blisko 3,1 mln PLN netto. W postępowaniach przetargowych, organizowanych przez PKP PLK S.A., spółka WYG została wybrana do opracowania Studiów Wykonalności dotyczących poprawy dostępu kolejowego do obu trójmiejskich portów morskich – w Gdańsku i w Gdyni.

Zadaniem WYG International w ramach umowy jest wskazanie optymalnego zakresu modernizacji, bądź przebudowy stacji kolejowych obsługujących porty morskie w Gdańsku i Gdyni, z uwzględnieniem m.in. przepustowości oraz liczby ładunków. WYG odpowiedzialny jest za określenie optymalnego wariantu inwestycyjnego, modelu finansowania przedsięwzięć i ich wpływu na sytuację finansową Zamawiającego, a także za prezentację kompleksowych uwarunkowań i rekomendację najlepszych rozwiązań realizacyjnych inwestycji. Analizy będą uwzględniać również plany rozwojowe miast Gdańsk i Gdynia, Portów Morskich Gdańsk i Gdynia oraz potrzeby kontrahentów korzystających z infrastruktury kolejowej w obrębie stacji portowych.

Renata Mordak, Dyrektor Departamentu Investment Consulting & Transport Solutions tak ocenia ostatnie sukcesy:

„Bardzo cieszymy się z podpisania dwóch umów dotyczących rozwoju komunikacji kolejowej do trójmiejskich portów. Zarówno zakres planowanych prac w ramach studiów wykonalności, jak i sam obszar objęty opracowaniem jest bardzo duży – tylko w przypadku Portu Gdynia analizujemy obszar o powierzchni około 70 hektarów, na którym znajduje się ponad 160 kilometrów torów i 400 rozjazdów pochodzących z różnych czasów. Zgodnie z zapisami szczegółowego opisu zamówienia, prace rozpoczniemy od przygotowania kilku możliwych scenariuszy modernizacji i rozbudowy infrastruktury kolejowej w Portach, a ostateczny wybór jednego z nich związany będzie nie tylko z kryterium kosztów.

Chcę podkreślić, że oba projekty traktujemy priorytetowo, a stopień ich skomplikowania nas nie deprymuje - to wyzwania, których wręcz nie możemy się już doczekać.”

Opracowanie Studiów Wykonalności dla polskich portów jest kolejnym krokiem w ekspansji WYG International w obszarze doradztwa dla sektora kolejowego w Polsce. Zespół Projektów Szynowych przy departamencie transportowym stale wzbogaca się o wykwalifikowanych branżystów. Prace studialne nad zapewnieniem infrastruktury dla wspólnego funkcjonowania różnych środków transportu są specjalnością całego Departamentu Investment Consulting & Transport Solutions, które posiada w swoim portfolio m.in. studia wykonalności dla połączeń kolejowych z portami lotniczymi w miastach wojewódzkich: Rzeszowie (Jasionka), Wrocławiu i Olsztynie (Szymany).

Planowane zakończenie obu opracowań dla portów trójmiejskich  to maj 2015 r.


photo 1


photo 2


WYG International poprawi dostępność portu gdańskiego – kolejna umowa z PKP PLK

14 kwietnia 2014 r. WYG International Sp. z o.o. podpisała umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk – PRACE PRZYGOTOWAWCZE” POIiŚ 7.1-77. Zamówienie o wartości 1 mln 749 tys. pln netto jest pierwszym etapem kompleksowego przedsięwzięcia polegającego na poprawie dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdańsku.

Studium wykonalności obejmie swoim zakresem stacje kolejowe aktualnie obsługujące Port w Gdańsku, tj. Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Przeróbka oraz Gdańsk Zaspa Towarowa.

Wykonawca ma wskazać optymalny zakres modernizacji bądź przebudowy stacji kolejowych obsługujących port morski w Gdańsku, z uwzględnieniem m.in. przepustowości oraz liczby ładunków. WYG odpowiedzialny jest za określenie optymalnego wariantu inwestycyjnego, modelu finansowania przedsięwzięcia i jego wpływu na sytuację finansową Zamawiającego, a także za prezentację kompleksowych uwarunkowań i rekomendację najlepszych rozwiązań realizacyjnych przedsięwzięcia. Analizy będą uwzględniać również plany rozwojowe miasta Gdańsk, Portu Gdańsk oraz kontrahentów korzystających z infrastruktury kolejowej w obrębie stacji.

Realizacja przedmiotu umowy potrwa ponad rok.

projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa