gbplmail

Ochrona środowiska

Dział ochrony środowiska mieści się w oddziale w Katowicach.

Nasz zakres usług oferuje:

 • przeprowadzanie analiz środowiskowych na etapie prac planistycznych oraz przygotowania inwestycji:
  • doradztwo w zakresie ustalania wariantów lokalizacji w aspekcie uwarunkowań środowiskowych,
  • doradztwo formalno-prawne w zakresie ochrony środowiska,
  • due diligence.
 • opracowanie dokumentów dla procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć,
 • opracowanie oceny wpływu inwestycji na obszary Natura 2000 wraz z inwentaryzacją przyrodniczą,
 • opracowanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów planistycznych, programów i planów wraz z konsultacjami społecznymi,
 • wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju w planowaniu,
 • usługi doradcze dla firm w zakresie wdrażania polityki społecznej odpowiedzialności (CSR).


WYG International wspiera swoje działanie zastosowaniem licencjonowanych programów komputerowych (Microstation, SoundPlan v.7, OpaCalm3, VISUM).

Brochures

Download Brochures:
- Polish version
- English version