gbplmail

Ludzie

Pracownicy są najważniejszym kapitałem WYG International.
Dlatego największą wagę przykładamy do kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia i zadowolenia naszego personelu.

Eksperci WYG International to wysokiej klasy wykwalifikowani doradcy i konsultanci, posiadający wiedzę oraz doświadczenia zdobyte we wszystkich sektorach gospodarki.
Jesteśmy częścią brytyjskiej grupy WYG, notowanej na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, marki z pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa społeczno – ekonomicznego, biznesowego oraz inżynieryjnego.

Trzon naszego zespołu stanowią:

  • ekonomiści
  • prawnicy
  • socjologowie
  • inżynierowie
  • doradcy personalni i zawodowi.

Obecnie WYG International Sp. z o.o. zatrudnia ponad 200 osób. Kilkusetosobowa grupa współpracowników – konsultantów i trenerów obejmuje obszar całego kraju, dzięki czemu możemy z powodzeniem świadczyć nasze usługi we wszystkich regionach Polski oraz poza jej granicami.

Jesteśmy liderem na rynku zarządzania wielodyscyplinarnymi projektami społeczno-gospodarczymi i infrastrukturalnymi, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa