gbplmail

O nas

Firma WYG International działa w Polsce od 1999 roku. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie, posiadamy dobrze rozwiniętą sieć biur regionalnych zlokalizowanych w Katowicach, Gdańsku, Rzeszowie, Poznaniu i Wrocławiu. W 2007 roku poprzez konsolidację firm WYG International, PSDB i WYG Consulting, uzyskaliśmy synergię grupy podmiotów pozwalającą realizować najbardziej wymagające projekty dla przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i samorządowej, organizacji pożytku publicznego

WYG International, WYG PSDB, WYG Consulting oraz WYG HR Consulting wchodzą w skład WYG Group, brytyjskiej grupy notowanej na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, marki z pięćdziesięcioletnią tradycją w zakresie doradztwa społeczno – ekonomicznego, biznesowego oraz inżynieryjnego.

W Polsce firma zatrudnia ponad 200 wysokiej klasy ekspertów z bogatym doświadczeniem zawodowym zdobytym w instytucjach administracji publicznej, w placówkach naukowych oraz podmiotach sektora prywatnego. Dzięki międzynarodowemu zapleczu know-how, jakie zapewnia naszym działaniom  grupa WYG, a także wiedzy uzyskanej dzięki prowadzeniu krajowych, multidyscyplinarnych usług z zakresu doradztwa oraz zarządzania projektami, naszym Klientom – podmiotom administracji centralnej, samorządowej oraz sektora prywatnego - pomagamy na każdym etapie cyklu życia inwestycji infrastrukturalnych, gospodarczych i społecznych.

W ramach kompleksowego wachlarza świadczonych usług i szerokich kompetencji oferujemy:

  • prawidłowe przeprowadzenie od podstaw planowanej inwestycji w  ramach zespołu projektowo-inżynieryjnego,
  • realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i planowaniem rozwoju,
  • wdrożenie rozwiązań wspierających procesy zmian w organizacjach, w tym zakresie świadczymy doradztwo strategiczne i operacyjne, finansowe oraz IT,
  • doradztwo, jak doskonalić organizację poprzez stosowanie najlepszych rozwiązań w obszarze zarządzania kadrami,
  • przygotowanie zleconych studiów, diagnoz, ewaluacji, badań,
  • najwyższej jakości usługi dla instytucji rynku pracy, sektora edukacji i pomocy społecznej,
  • kompleksowe opracowanie i realizowanie strategii komunikacji społecznej, Public Relations i marketingu terytorialnego,
  • szkolenia dla pracowników i kadr zarządzających przedsiębiorstw.

Jesteśmy liderem na rynku zarządzania wielodyscyplinarnymi projektami społeczno-gospodarczymi i infrastrukturalnymi, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

KRS 0000159877
Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy; kapitał zakładowy: 600.000 PLN

NIP: 527 22 38 184

projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa