gbplmail

Konsulting inżynieryjny

Nasz zespół projektowo-inżynieryjny umożliwi prawidłowo od podstaw przeprowadzić planowaną inwestycję.

Wkład nasz odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy to przygotowanie inwestycji, podczas którego wykonujemy na rzecz Inwestora:

 • Koncepcje programowo-przestrzenne
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Projekty budowlane i wykonawcze wraz z pozwoleniem na budowę
 • Studia wykonalności, w tym analizy finansowe przedsięwzięcia
 • Wnioski o dofinansowanie z funduszów Unii Europejskiej
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Drugi etap to faza realizacji przedsięwzięcia. Nasi eksperci służą wiedzą fachową następujących obszarach:

 • Przygotowanie struktur zarządzających przedsięwzięciem, w tym szkolenia i opracowanie procedur
 • Doradztwo w trakcie wyboru Wykonawców w procedurze przetargowej
 • Pełnienie roli Pomocy Technicznej w jednostkach Zamawiającego przy realizacji zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej
 • Przygotowanie i prowadzenie promocji przedsięwzięcia w mediach
 • Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC (czerwona i żółta książka FIDIC)
 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego łącznie z rozliczeniem inwestycji
 • Pełnienie roli inwestora zastępczego

Jesteśmy przygotowani, aby spełnić opisane powyżej funkcje zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną oraz wieloletnim doświadczeniem.

projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa