gbplmail

Ochrona środowiska - opracowania

Dział ochrony środowiska wykonał ostatnio między innymi następujące opracowania dla projektów inwestycji liniowych:
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi S-7 do parametrów dwujezdniowej drogi klasy ekspresowej na odcinku obwodnicy Kielc- Kielce(DK73 węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny) na etapie ponownej oceny oraz wydania pozwolenia na budowę (uzyskano pozwolenie na budowę)-Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach,
 • Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia i raport) dla przedsięwzięcia:” Budowa obwodnicy Końskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 – etap I i II” – Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, (uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach),
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z dokumentami towarzyszącymi dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Kolej Metropolitalna w Trójmieście- Etap I” - Inwestor: Pomorska Kolej Metropolitalna ( wszczęte postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko),
 • Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia i raport) dla przedsięwzięcia:” Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382)- Inwestor: Dolnośląska Służba dróg i Kolei we Wrocławiu, (uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach),
 • Analiza środowiskowa i raport o oddziaływaniu na środowisko w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego ”Budowa Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej” – Inwestor: Urząd Miasta Gdynia.
 • Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy i rozbudowy dróg wojewódzkich nr 645,653, 668, 671, 687, 678) - Inwestor: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla DW nr 671, 668 – pozostałe postępowania w toku),
 • Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 – przejście przez miasto Tomaszów Mazowiecki” - Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ( uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach),
 • Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Budowa obwodnicy Strzegomia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 i DK5” – Inwestor: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ( procedura w toku),
 • Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa mostu na potoku srebrnik w Nawojowej” – Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ( Karta Informacyjna Przedsięwzięcia i raport – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach),
 • Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Remont drogi krajowej nr 11 odcinek Lubliniec –Tworóg km 544+680 – 558+000) Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach( postępowanie w toku),
 • Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ” Rozbudowa drogi krajowej nr 61 Łomża – Grajewo – Augustów na odcinku przejścia przez Grajewo od km 214+600 do km 216 +632” – Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ( uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach),
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko Inwestycji pn.: ”Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku gr. miasta Kielce –Wola Morawicka wraz z budową obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej” na odcinku obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej – nowy przebieg (od km 22+250 d0 końca odcinka) na obszar Natura 2000 PLN 260016 ”Dolina Czarnej Nidy – Inwestoer: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach,
 • Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269” - Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kiecach (postępowanie w toku)

Wykonano również analizy środowiskowe dla studiów wykonalności inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programów Operacyjnych.
 
projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa