gbplmail

Projektowanie sieci i instalacji

Oferujemy usługi projektowe obejmujące:

  • wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych wodno – kanalizacyjnych, gazowych niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia, cieplnych i wentylacyjnych,
  • wykonanie projektów budowlanych sieci, instalacji i urządzeń energetycznych, w tym linii kablowych i napowietrznych NN, SN, WN; oświetlenia terenu, stacji transformatorowych, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacji odgromowych, sygnalizacji świetlnej
  • wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy i przebudowy linii światłowodowych, sieci miedzianych magistralnych i rozdzielczych,
  • wykonanie operatów wodno prawnych,
projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa