gbplmail

Opracowania

ODWODNIENIE DROGI

 • system kanalizacji deszczowej (DN200 – DN1200, L=33 km), wraz ze zbiornikami retencyjnymi, przepompowniami ścieków deszczowych oraz odwodnienie MOP II dla tematu „Rozbudowa drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK73, węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny)”
 • system kanalizacji deszczowej (DN200 – DN1200, L=10 km) dla tematu „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi krajowej DK84 na trasie Sanok – Lesko (od km 3+800 do km 16+940).”
 • system kanalizacji deszczowej (DN200 – DN1000, L=10 km) wraz ze zbiornikami infiltracyjnymi i retencyjnymi dla tematu „Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt, przedłużenie ul. Sławińskiego z włączeniem do ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury.”
 • system kanalizacji deszczowej (DN200 – DN600, L=10 km) dla tematu „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice (na odcinku od km 1+912 do km 29+269)”
 • system kanalizacji deszczowej (DN200 – DN1000, L=7,6 km) wraz z przepompownią wód deszczowych oraz zbiornikiem infiltracyjnym dla tematu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol – Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki.”
 • system kanalizacji deszczowej (DN200 – DN600, L=4,1 km) dla tematu „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinku Białystok – Kleosin od km 5+187 do km 7+146,64”


SIECI WODOCIĄGOWE ROZDZIELCZE I MAGISTRALNE

 • przebudowa wodociągów rozdzielczych (L=2,8 km) dla tematu „Rozbudowa drogi S-7
 • do parametrów drogi dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK73, węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny)”
 • przebudowa wodociągów rozdzielczych (L=2,7 km) dla tematu „Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt, przedłużenie ul. Sławińskiego z włączeniem do ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury.”
 • przebudowa wodociągów rozdzielczych (L=5,2 km) dla tematu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol – Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki.”
 • przebudowa wodociągów rozdzielczych (L=6,2 km) dla tematu „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice (na odcinku od km 1+912 do km 29+269)”
 • budowa magistrali wodociągowej (DN400, L= 3,5m) dla tematu „Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt, przedłużenie ul. Sławińskiego z włączeniem do ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury.”SIECI GAZOWE NISKIEGO, ŚREDNIEGO I WYSOKIEGO CIŚNIENIA

 • przebudowa gazociągów średniego ciśnienia (DN25 – DN100, L=1,3 km) dla tematu „Rozbudowa drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK73, węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny)”
 • przebudowa gazociągów średniego ciśnienia (DN50 – DN150, L=2,3 km) dla tematu „Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt, przedłużenie ul. Sławińskiego z włączeniem do ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury.”
 • przebudowa gazociągów niskiego i średniego ciśnienia (DN50 – DN150, L=2,6 km) dla tematu „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinku Białystok – Kleosin od km 5+187 do km 7+146,64”
 • przebudowa gazociągów średniego ciśnienia (DN25 – DN150, L=1,1 km) dla tematu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol – Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki.”
 • przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia (DN200, L=58 m) dla tematu „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi krajowej DK84 na trasie Sanok – Lesko (od km 3+800 do km 16+940).”

KANALIZACJA SANITARNA

 • budowa kanalizacji sanitarnej (DN 300, L=1,1m) dla tematu „Rozbudowa drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK73, węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny)”
 • budowa kanalizacji sanitarnej (DN200 – DN400, L=1,6 km) dla tematu „Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt, przedłużenie ul. Sławińskiego z włączeniem do ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury.”
 • budowa kanalizacji sanitarnej (DN150 – DN400, L=4,3m) wraz z przepompownia ścieków sanitarnych dla tematu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego zgłaszanego do dofinansowania przez Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. Zadanie 2 – budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mireckiego, Zadanie 7 – budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Białobrzeskiej, Radomskiej, Opoczyńskiej.”
projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa