gbplmail

Projekty

1. Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania : rozbudowa drogi S-7 do parametrów dwujezdniowej drogi klasy ekspresowej na odcinku obwodnicy Kielc Kielce (DK 73 węzeł Wiśniówka) – Chęciny ( węzeł Chęciny) wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę. ZREALIZOWANO

Przedmiotem opracowania był projekt 22,7 km drogi ekspresowej wraz z przebudową 3 dużych węzłów: Kostomłoty, Jaworznia, Chęciny, dróg wojewódzkich na skrzyżowaniach a także całym wyposażeniem technicznym jak ekrany akustyczne, bariery, bramy ze znakami zmiennej treści i drogami serwisowymi. Projekt obejmował ponad 20 wiaduktów, 9 mostów i ponad 150 przepustów.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy) przebudowy drogi wojewódzkiej nr 678 i drogowych obiektów inżynierskich na odcinku Białystok-Kleosin ZREALIZOWANO

3. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od km 88+060 do km 99+962 o długości 11,902 km oraz budowy obwodnicy Końskich ZREALIZOWANO

4. Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt, przedłużenie ul. Sławińskiego z włączeniem do ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury. ZREALIZOWANO

5. Prace studialne, koncepcja programowo-przestrzenna i program funkcjonalno-użytkowy dla zadania: „Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”. ZREALIZOWANO

6. Opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej nr 61 Łomża – Grajewo – Augustów na odcinku przejścia przez Grajewo od km około 214+600 do km 216+700 (ul. Piłsudskiego). Długości 2,1 km.

7. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ulicy Kocmyrzowskiej w Krakowie

8. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na rozbudowę i budowę ul. Reduty w Krakowie

9. Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 - przejście przez Tomaszów Mazowiecki

10. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: remont drogi krajowej nr 11 odcinek Lubliniec - Tworóg km 544 + 680 - 588 + 000

11. Dokumentacja programowo - lokalizacyjna budowy drogi ekspresowej S7 Gdańsk (A1) - Elbląg (S22) odcinek Koszwały – Kazimierzowo

12. Budowa układu komunikacyjnego wraz z parkingami, oświetleniem i odwodnieniem oraz elementami małej architektury dla nieruchomości przy ul. Wolności 345a w Zabrzu. ZREALIZOWANO

13. Wykonanie projektu wykonawczego remontu odcinka drogi krajowej nr DK94 od ul. Poznańskiej do ul. Powstańców śląskich na terenie miasta Pyskowice. ZREALIZOWANO

projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa