gbplmail

Projekty realizowane przez ENGC

Poniżej przedstawiamy listę projektów aktualnie realizowanych przez ENGC

Opracowanie: Koncepcji programowej oraz projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: Budowa węzła drogowego w rejonie miejscowości Nowe Monasterzysko
Opracowujemy materiały do decyzji środowiskowej, projekt budowlany i wykonawczy oraz dokumentację przetargową dla budowy obwodnicy miasta Lipna
Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz studium wykonalności budowy obejścia miasta Nakło
Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi krajowej Nr 61 Łomża - Grajewo - Augustów na odcinku przejścia przez Grajewo od km około 214+600 do km około 216+700 (ul. Piłsudskiego), długości około 2,1 km.
Opracowanie: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego: Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej - drogi o ruchu przyspieszonym S-6, odcinek - Gdynia (wylot z Obwodnicy Trójmiejskiej przy ul. Morskiej) - Rumia - Reda.
Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi
Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowa ul. K. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt, przedłużenie ul. Sławińskiego z włączeniem do ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku
Opracowanie dokumentacji projektowej na: Drogę wojewódzką Nr 671 i drogowe obiekty inżynierskie odcinek Bagno "Tykocin" - Tykocin
Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 i drogowych obiektów inżynierskich na odcinku Białystok – Kleosin
Wykonanie Projektu budowlanego, wykonawczego i dokumentacji projektowej (przetargowej) rozbudowy drogi kraj. Nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa – Granica Państwa, odc. od km 622+435,00 do km 624+046,09 wraz z przebudową mostu na potoku Kosinka
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek na odc.: od km 232+764,00 do km 235+744,00 (dł. ok. 2,98 km) wraz z przebudową mostu na rz. Stobnicy
Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie "Modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego - ozonowanie pośrednie i filtracja na węglu aktywnym"
Pełnienie funkcji Kierownika Projektu - Zarządzanie projektem "Modernizacja linii kolejowej E-65, odcinek Warszawa - Gdynia, etap II"
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku długości 11,902 km oraz budowy obwodnicy Końskich od ul. Staszica do DW Nr 728 wylot na Grójec dł. około 2,500 km.
Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania; rozbudowa drogi S-7 do parametrów dwujezdniowej drogi klasy ekspresowej na odcinku obwodnicy Kielc.
Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno – Środowiskowe „Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej - drogi o ruchu przyspieszonym S- 6, odcinek - Gdynia ( wylot z Obwodnicy Trójmiejskiej przy ul. Morskiej) – Rumia – Reda”.
Wsparcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w przeprowadzeniu „na miejscu” kontroli realizacji zadań inwestycyjnych, realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemami kanalizacji zbiorczej w Rykach
Wykonanie oraz druk dla Ministerstwa Środowiska podręcznika dotyczącego zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wspólnie z PSDB
projektowanie drogowe | nadzór inwestycji | studia wykonalności | zarządzanie inwestycjami | usługi geodezyjne | ocena wpływu na środowisko | szkolenia dla firm | szkolenia otwarte | kursy zawodowe | szkolenia dla trenerów | świadectwo charakterystyki energetycznej | outplacement | warszawa