WYG International part of the WYG group 

creative minds safehands

Zarządzanie projektam

 

WYG International posiada zespół zarządzania projektami inwestycyjnymi, który może wesprzeć Inwestorów, Generalnych Wykonawców, Inżynierów Projektu oraz inne podmioty w zarządzaniu przedsięwzięciem.

 

Pełnienie roli „Project Managera” dla inwestycji

 

Oferujemy pełnienie roli „Project Managera” dla inwestycji zarówno jako kompleksowe zarządzanie projektem jak i w wybranych jego segmentach.

Nasza oferta obejmuje:

 

• określenie potrzeb w zakresie zarządzania realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego i zapewnienie personelu niezbędnego dla zaspokojenia tych potrzeb;

• opracowanie niezbędnych planów zarządczych dla realizacji inwestycji;

• kontrolę realizacji harmonogramu i budżetu inwestycji;

• zarządzanie ryzykiem w projekcie;

• zarządzanie zakresem inwestycji i jego zmianami;

• zarządzanie komunikacją, raportowaniem i interesariuszami w projekcie.

 

Usługa ma na celu zapewnienie niezbędnej wiedzy i personelu dla wsparcia w/w podmiotów w zakresie zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjnym.

Usługa może być realizowana jako niezależne i kompleksowe zadanie lub może być oferowana w wybranych w/w zagadnieniach zarządczych dla wskazanych wyżej uczestników procesu inwestycyjnego.

Posiadamy znajomość zagadnień zarządzania projektami (potwierdzona certyfikatami PMI, Prince2, TenStep itp.), umiejętność obsługi oprogramowania wspierającego zarządzanie (np. Primavera, MS Project), doświadczenie w organizacji i kierowaniu zespołem zarządzania inwestycjami.

Zapewniamy usystematyzowane podejście do zarządzania inwestycją, regularne kontrole projektu, wczesne ostrzeganie o odchyleniach i problemach realizacyjnych.

 

Produkty naszych usług

 

1. Plany realizacji inwestycji w tym:

 

• Plan realizacji i organizacji projektu,

• Plan zapewnienia jakości,

• Plan kontroli postępu prac,

• Plan komunikacji i zarządzania interesariuszami,

• Plan kontraktacji i dostaw,

• Plan organizacji placu budowy,

• Harmonogram i budżet projektu,

• Plan zarządzania ryzykiem,

• Plan zarządzania zakresem i wprowadzania zmian.

 

2. Procedury i szablony raportów z postępu prac.

 

3. Procedury i szablony dokumentów do zarządzania inwestycją.

Obszary/Obszary funkcjonalne/Zarządzanie projektam 

 

Obszary branżowe

 

 

Obszary funkcjonalne

 

Pozwolenia i zezwolenia (ZIP)

 

 

Opracowania lokalizacyjne