WYG International part of the WYG group 

creative minds safehands

Pozwolenia i zezwolenia

 

W obszarze funkcjonalnym  Pozwolenia i Zezwolenia, dla konkretnych projektów i przedsięwzięć inwestycyjnych, dla poszczególnych faz projektu, opracowujemy plany zezwoleń i pozwoleń, wykonujemy analizy ścieżek formalno-prawnych, zajmujemy się optymalizacją czasu trwania inwestycji w kontekście działań i procedur, budowaniem harmonogramu realizacji przedsięwzięcia i określaniem zasobów.

Opracowujemy też  wnioski o uzyskanie konkretnych pozwoleń i zezwoleń jak np.

• decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

• pozwolenia wodnoprawnego

• pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp; pozwolenia na układanie kabli

• uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia (w ramach uzyskiwania pozwolenia na budowę)

• pozwolenia zintegrowanego, etc.

 

Nasi eksperci i specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów różnego typu: budowy obiektów inżynieryjnych i infrastrukturalnych i związane z tym doświadczenie w przygotowaniu konkretnych wniosków o uzyskanie pozwoleń lub zezwoleń, oraz znajomość procedur administracyjnych związanych z uzyskiwaniem konkretnych pozwoleń i zezwoleń administracyjnych.

 

Wypracowaliśmy własną metodologię opracowania planów zezwoleń i pozwoleń dla złożonych projektów infrastrukturalnych i przemysłowych.

 

Wraz z naszym partnerem Amec Foster Wheeler dla spółki PGE EJ1 opracowaliśmy Plan Uzyskiwania Zezwoleń, Pozwoleń i innych Właściwych Decyzji (Plan ZiP) niezbędnych do realizacji Pierwszej Elektrowni Jądrowej w Polsce. Zakres wspomnianego Planu ZiP obejmował identyfikację zezwoleń, pozwoleń i innych Właściwych Decyzji, opis podejścia do opracowania wniosków o wydanie właściwych decyzji i zarządzania tymi wnioskami w celu zapewnienia najwyższej jakości przedkładanych dokumentów.

 

Przy opracowaniu planu zezwoleń i pozwoleń dokonano przeglądu odnośnych przepisów prawa i określono właściwe, cele, organy administracyjne, wymagania oraz podejście do różnych podejmowanych obecnie działań. W wyniku tych prac zidentyfikowano i opisano ponad 200 właściwych decyzji, które uważa się za niezbędne do realizacji inwestycji oraz przygotowano pełną listę organów administracyjnych odpowiedzialnych za sporządzenie i wydanie właściwych decyzji.

Obszary/Obszary funkcjonalne/Zezwolenia i pozwolenia 

 

Obszary branżowe

 

 

Obszary funkcjonalne

 

 

Zarządzanie projektami

 

 

Opracowania lokalizacyjne